Giảm giá!

Set Bóng Trang Trí 20-10 + Bơm & Keo (2)

298,000  176,000 

Set bóng gồm :

  • 5 Csu in tim đỏ, 5 trắng
  • 10 ruy băng mini đỏ
  • Bộ chữ Happy 2010
  • 1 tim 25cm đỏ
  • 4 tim 10cm đỏ
  • 2 bóng thiên thần
  • 1 Bóng chữ love liền mini
Qty: