Set Bóng Chữ Hỷ + Bơm & Keo

250,000 

Set bóng gồm :

  • Bộ chữ LOVE
  • 2 Bóng tim 3 tầng
  • 1 Bóng chữ Hỷ
  • 2 sao 25cm gold, 1 bạc
  • 2 tim 10cm đỏ
  • 10 csu đỏ dày
Qty: