Posts tagged "video hướng dẫn làm bánh"

https://youtu.be/nmg7WRtgOlU Nguyên liệu: - Kẹo Kit Kat - Kẹo cây gậy - Kẹo rắc chiếc lá, bánh ginger - Chocolate hơ chảy: Dark - Đường xay (Nguồn: MyCupcakeAddiction)