SET BÓNG TRANG TRÍ PHÒNG TÂN HÔN

86,000 

Set bong bóng trang trí phòng tân hôn gồm :

  • 2 Bóng tim 3 tầng
  • 2 Bóng tim trung 20cm

Kích thước:1m x 1m

Qty:

 

Màu

Đỏ

There are no reviews yet.

Be the first to review “SET BÓNG TRANG TRÍ PHÒNG TÂN HÔN”