Giảm giá!

SET BÓNG TRANG TRÍ HAPPY WEDDING 2 + BƠM & KEO

380,000  218,000 

Set bong bóng trang trí Happy Wedding 2 gồm:

  • Bộ chữ HAPPY WEDDING
  • 6 bóng kiếng tim 45cm
  • 11 bóng kiếng tim 20cm
Qty: