KẸP GỖ

20,000 

Chất liệu : gỗ

Màu sắc : đủ màu

Một bộ kẹp gỗ sẽ kèm 2m dây thừng

Qty:
Màu

Đủ màu