KỆ CUPCAKE MARVEL SIÊU ANH HÙNG

55,000 

Kệ Cupcake Marvel Siêu Anh Hùng  3 tầng, kích thước như sau:

Tầng 1: 16cm, tầng 2: 22,5cm, tầng 3: 30 cm

Chất liệu: giấy cứng.

Số lượng cupcake có thể bố trí trên kệ: 21 – 30 cá

Qty: