CHÙM BONG BÓNG BAY 4

505,000 

Chùm bóng bay gồm :

  • 3 bóng cao su trong kim tuyến 30cm 105
  • 3 bóng sao 45cm
  • 4 cao su hồng macaron 25cm 100
  • 5 cao su trắng matt 30cm

Giá đã bao gồm bóng + khí bay heli + dây ruy băng cột bóng

Bóng bay bơm tại shop và ship bằng Grap Bike ( số lượng ít ), Grap Car ( số lượng nhiều ). Chỉ ship trong TP.HCM, bóng bơm khí bay phải được cọc hoặc thanh toán trước.

Đặt bóng trước 1-2 ngày. 

Qty: