BONG BÓNG BAY CAO SU TRONG SUỐT CONFETTI

35,000 

  • Kích thước bóng : 30cm
  • Màu sắc : đủ màu
  • Bơm khí bay Helium
  • Thời gian bay : 5-7 tiếng

Giá đã bao gồm bóng + khí bay heli + dây ruy băng cột bóng

Bóng bay bơm tại shop và ship bằng Grap Bike ( số lượng ít ), Grap Car ( số lượng nhiều ). Chỉ ship trong TP.HCM, bóng bơm khí bay phải được cọc hoặc thanh toán trước.

Đặt bóng trước 1-2 ngày. 

Qty: