https://youtu.be/nmg7WRtgOlU Nguyên liệu: - Kẹo Kit Kat - Kẹo cây gậy - Kẹo rắc chiếc lá, bánh ginger - Chocolate hơ chảy: Dark - Đường xay (Nguồn: MyCupcakeAddiction)
  THẠCH RAU CÂU CON MẮT đặc trưng cho lễ HALLOWEEN đây. Rất ấn tượng mà đơn giản, dễ làm. Mọi người thử xem ^_^. ...